انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران

برگزاری کارگاه تخصصی در محل انستیتو نفت

زمان انتشار: 1397/11/30
PV Business Development Specialist 19-23 January 2019 در محل انستیتو مهندسی نفت با حضور کارشناسان و متخصصان توسط شرکت RENAC آلمان برگزار گردید. لازم به ذکر است این کارگاه در راستای همکاریهای مشترک موسسه انرژی سبز ایران و محیط زیست آلمان برنامه ریزی شده است