انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران

سایت کامپیوتری

سایت کامپیوتر دانشجویان مهندسی نفت - سایت کامپیوتر تخصصی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی - فضای مناسب جهت برگزاری دوره های آموزشی نرم افزار - استفاده دانشجویان از نرم افزارهای تخصصی در مهندسی نفت مانند Eclipse , CMG , MATLAB - دسترسی به پایگاهها و مجلات معتبر علمی از طریق شبکه داخلی دانشگاه از جمله, One Petro… Science Direct