انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران

دوره های آموزشی کوتاه مدت

انستیتو مهندسی نفت از ابتدای تاسیس تاکنون اقدام به برگزاری حدودا ۳۰۰۰ ساعت دوره آموزشی – تخصصی کوتاه مدت در حوزه های مختلف مهندسی نفت و گاز برای شرکت های نفتی و دانشگاهیان ، توسط اعضای هیات علمی دانشگاه تهران و دیگر مدرسان متخصص نموده است.

دوره های آموزشی اتمام یافته

عنوان دوره طول دوره کارفرما سال برگزاری
Multi-disciplinary Basic Engineering Courses a. Process Engineering- b. Mechanical Engineering c. Electrical Engineering d. Instrument Engineering e. Industrial Management f. HSE ۴۰۰ شرکت پتروپارس ۱۳۸۵
ایمنی و محیط زیست طراحی احداث خطوط لوله جوشکاری و عایق کاری خطوط لوله عیب یابی جوش و تفسیر رادیوگرافی ۱۰۰ شرکت ملی گاز ایران ۱۳۸۶
ایمنی گاز طبیعی ۳۰ نفت فلات قاره ایران ۱۳۸۶
عملیات گاز و گاز مایع تخصصی ۲۴ نفت فلات قاره ایران ۱۳۸۸
مبانی مشکلات عملیاتی خطوط انتقال نفت و گاز با استفاده از توپکرانی ۳۰ نفت فلات قاره ایران ۱۳۸۸
بهره برداری از چاه¬های گازی ۳۰ نفت فلات قاره ایران ۱۳۹۱
چاه آزمایی مخازن گازی ۳۰ نفت فلات قاره ایران ۱۳۸۸
مدیریت مخزن ۳۰ مناطق نفت خيز جنوب ۱۳۸۹
آبزدایی در صنایع گاز ۳۹ نفت فلات قاره ایران ۱۳۹۱
طراحی بتونهای تقویت شده ۴۰ شرکت سینوپک ۱۳۹۰
مهندسی بهره برداری ۳۰ نفت فلات قاره ایران ۱۳۹۰
آشنایی با عملیات بهره برداری ۳۰ نفت فلات قاره ایران ۱۳۹۰
عملیات بررسی داخلی چاه ۳۰ نفت فلات قاره ایران ۱۳۹۰
آشنایی با سیستم های SCADA ۴۰ شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ۱۳۹۱
روشهای استحصال نفت از شیل های نفتی ۲۴ مدیریت اکتشاف نفت ۱۳۹۱
دوره های عالی مدیریت نفت و گاز ۲۴۰ فراخوان عمومی ۱۳۹۳
دوره های عالی حقوق و قراردادهای نفت و گاز ۲۰۰ فراخوان عمومی ۱۳۹۳
آشنایی با عملیات بالادستی مهندسی نفت ۲۴ شرکت مهستان ۱۳۹۴
>