انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران

قوانین و مقررات

1- گواهی نامه : در پایان دوره آموزشی و در صورت 1- حضور شرکت کننده در حداقل 80% ساعات دوره آموزشی و 2- کسب حداقل نمره 14 در آزمون هر درس که به تشخیص هر مدرس و در پایان درسی برای ارزیابی شرکت کنندگان انجام می شود .، گواهی نامه صادر خواهد شد .
2- شهریه ثبت نام دوره های آموزشی به نام شخص متقاضی و به حساب غیر قابل برداشت پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران واریز می گردد لذا تا قبل از تایید نهایی و اطمینان از برگزاری دوره نسبت به پرداخت هزینه دوره ، اقدام نفرمایید چون با توجه به نوع حساب مسئولیت هرگونه پرداخت و عدم امکان عودت قبل نهایی شدن به عهده شخص می باشد.
3- تشکیل کلاس منوط به رسیدن به حد نصاب لازم می باشد و حداکثر تا یک ماه پس از ثبت نام اولیه و اخذ کد رهگیری توسط متقاضی ، شرکت کننده با مراجعه به سایت می توانند پس از اطمینان از برگزاری دوره نسبت به ثبت نام نهایی اقدام نمایند.
4- شرکت کننده متعهد به پرداخت کل شهریه دوره آموزشی حداکثر یه هفته قبل از برگزاری دوره می باشد.
5- عدم شرکت در دوره آموزشی و یا انصراف از آن ، حقی برای بازپرداخت وجود پرداخت نشده ایجاد نمی کند.
6- شهریه دوره آموزشی صرفا بابت هزینه های اجرای دوره آموزشی و ارائه گواهی نامه ( با احراز شرایط مربوطه ) دریافت شده و برگزار کننده تعهدی مبنی بر ارائه هرگونه خدمات دیگر ندارد.
7- شرکت کننده تنها در روزهای اجرای برنامه آموزشی دوره و تنها به همین منظور مجاز به تردد در محل برگزاری کلاسها می باشند.
8- تنها شرکت کنندگان مجاز به حضور در کلاسها بوده و حضور سایر افراد در کلاسها به صورت همراه یا جایگزین مجاز نمی باشد.
9- شرکت کنندگان متعهد به رعایت ضوابط و مقررات دانشگاه و شئونات و هنجارهای محیط های دانشگاهی می باشند.
10- تغییرات اجتناب ناپذیر در برنامه آموزشی از قبیل مدرسان ، زمان بندی و ... به نحو مقتضی به شرکت کننده اطلاع داده خواهد شد.
11- هرگونه فیلم برداری یا صدابرداری از کلاسها توسط شرکت کنندگان ممنوع می باشد.
12- صدور هرگونه گواهی، حداکثر تا یکسال پس از اتمام دوره امکان پذیر می باشد.
13- متقاضی دوره در صورت انصراف از دوره می بایست درخواست خود را به صورت کتبی به دفتر انستیتو مهندسی نفت تحویل نماید و تنها در صورتیکه حداقل یک هفته به شروع دوره باقی مانده باشد و تنها 50% مبلغ پرداختی و پس از سپری شدن مراحل اداری دانشگاه ( حدودا2 ماه ) قابل عودت به شخص می باشد.

صحت کلیه موارد فوق الذکر را تایید می نمایم.