انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران

تاریخچه

انستيتو مهندسي نفت در سال ۱۳۷۹ در راستاي تامين نيازهاي صنعت نفت و با ارائه خدمات پژوهشي و آموزشي در زمينه فناوري بالادستي نفت و گاز درسطح پيشرفته جهاني و با بهره گيري از توانائي¬هاي علمي و فني دانشگاه تهران و حمايت وزارت نفت تاسيس گرديد و به پشتيباني هيات امنا و هماهنگ با سياستهاي داخلي دانشگاه تهران فعاليت خود را آغاز نمود.